LYD: Frivillig Fredag 2017 i Gillelejehallen og frivilligprisuddeling.

Fredag d. 29. september blev de mange mennesker der engagerer sig frivilligt i både kultur, – idrætsliv og socialt arbejde fejret ved en stor fest i Gilleleje hallen. Over 200 mennesker mødte op og deltog i festlighederne. Der blev sat værdier på værditræer og ønsker på ønsketræer.

Herunder kan du lytte til radioens optagelse fra den festlige aften for de mange frivillige i Gribskov kommune.

Væggene var dekoreret med udsagn fra mennesker, der fortæller hvilken værdi, frivillige har haft for dem og det er stærke udsagn, som gør et stort indtryk. Kim Valentin holdt tale for de fremmødte, hvor han blandt andet fremhævede hvor afgørende den frivillige indsats har været for en række forskellige projekter i Gribskov Kommune fx demenscenteret Holbohave.

Herudover opfordrede han de fremmødte til at sætte værdier og ønsker på de to træer, der var sat op til formålet ”Vi læser dem og vi lytter til dem” sagde han. Også flere af de fremmødte brugte anledningen til at sige et par ord, blandt andet pegede Hans Laurits Jørgensen bestyrelsesformand for Frivilligcenter Græsted, at de udfordringer vi møder i dagens samfund som ensomhed, radikalisering mm. kræver en fælles indsats og at samarbejde mellem blandt andet kommune og frivillige er helt afgørende. Han fremhævede endvidere at de fokusområder som Gribskov Kommune har, er helt oplagte til samarbejde. I løbet af aftenen blev Gribskov Kommunes frivilligpris uddelt.

I alt var der 10 indstillede kandidater og vinderen blev Annette Clausen, der er leder og initiativtager til Værestedet Kig Ind, som holder til i Mosteriet i Græsted. Annette var utrolig rørt og glad for den store anerkendelse prisen giver.

Overrækkelse af pris og tale

Social og Sundhedsudvalgsformand Birgit Roswall uddelte prisen og fremhævede i hendes tale.

”Kig Inds brugere er misbrugere, lettere sindslidende, ensomme og andre udsatte mennesker med sociale problemer. Mennesker, som det kan være vanskeligt for det offentliges tilbud at nå. Annette Clausen er primus motor for den indsats der, siden starten i 2009, foregår i ”Kig Ind”. Hun har ansvaret og æren for at have skabt et tilbud med en stemning og kultur, som gør, at mennesker på afgrundens rand genvinder mod og håb. Man bliver slået af den varme og hjertelige stemning, der hersker på stedet, og det nærvær og engagement, der lyser ud af de frivillige. Når man kommer som bruger eller gæst i Kig Ind, bliver man modtaget som ligeværdig og uden fordomme. Det er lykkedes for flere af Kig Inds brugere at få et bedre liv. Resultaterne fremgår også af nogle af de personlige beretninger, man kan læse på Kig Inds hjemmeside. Kig Inds indsats har derfor stor betydning.

Birgit Roswall sluttede af med at overrække Annette Clausen 5.000 kr., et fint diplom og en stor buket blomster og takke hende for hendes ekstraordinære og fantastiske indsats som frivillig i Gribskov Kommune.

Billede2 Annette frivilligpris2017

Kig Inds formål

Foreningens formål, er at drive et værested for mennesker med misbrugsproblemer, lettere sindslidende, ensomme, udsatte og mennesker med sociale problemer.
Foreningens formål er, at værestedet må være et socialt og støttende netværk for disse mennesker, og støtter også op omkring den enkeltes ønske om at komme ud af deres misbrug.

Mål

Foreningens mål er, at mennesker må blive mødt med nærvær i en ligeværdig relation, hvor den enkelte bliver set, hørt og mødt. Det er vigtigt at det enkelte menneske bliver mødt med respekt, velvilje og rummelighed. Især de, som lider og er blevet væltet af mange nederlag, har brug for at blive rakt en hånd af ligeværd, respekt og velvilje for at rejse sig.

Kig Ind slog dørene op for første gang i 2009. I starten var der flere frivillige end brugere af det hyggelige værested, men det har bestemt ændret sig igennem årene.

“Vi sad meget alene i starten og det var svært lige at finde ud af hvordan vi fik folk til at komme ind og besøge os”, fortæller Annette Clausen, som er leder og initiativtager til Kig Ind.

Annette er oprindeligt fra Asserbo, og bor nu i Blistrup sammen med sin mand, Jens Ole.

“Jeg har vidst siden 9. klasse at jeg ville arbejde med misbrugere. Min mor ville også rigtig gerne have at jeg kom til at arbejde med mennesker”, siger Annette, som da også blev uddannet diakon og socialpædagog i Århus. I løbet af sin uddannelse var hun både i praktik på et herberg og på et behandlingshjem for misbrugere.

Både Annette og hendes mand er meget gæstfrie og hjertevarme mennesker der brænder for at hjælpe hvor de kan.

Billede3 Annette

Om Frivillighedsprisen

Gribskov Kommunes frivillighedspris gives hvert år til en person, en gruppe, en forening eller en organisation:

  • som gør en helt særlig indsats inden for det frivillige sociale arbejde.
  • som skaber opmærksomhed omkring det frivillige sociale arbejde
  • som samarbejder bredt med andre i lokalområdet (gennem partnerskaber, alliancer eller andre samarbejdsformer)
  • som skaber resultater, der gør en positiv forskel for borgere i Gribskov kommune

Alle har mulighed for at indstille kandidater til prisen, dato for indstilling kan læses på kommunens hjemmeside og annonceres i lokalavisen.

Det er 5. år i træk at prisen uddeles og sidste år gik prisen til Team Tvilling.

Om Frivillig Fredag

Da forhenværende socialminister Benedikte Kiær åbnede frivillighedsåret 2011, udnævnte hun samtidig den sidste fredag i september til national frivillighedsdag. Dagen har fået navnet Frivillig Fredag. Den vil altid falde på den sidste fredag i september. I 2017 falder Frivillig Fredag d. 29. september.

I Gribskov Kommune er det 7. år i træk, at vi fejrer Frivillig Fredag.

LYD:

Her klan du lytte til vores optagelse fra den festlige aften for de frivillige i Gribskov kommune.

Klik “play” og lyt til den 4 lydfiler:

Del 1:

Del 2:

Del 3:

Del 4:

Lyd af Radio Kattegat.

 

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.