GRIBSKOV: REGERINGENS LØFT AF VEDERLAG  SKAL TILFALDE BYRÅDSMEDLEMMER
Arkivfoto.

GRIBSKOV: REGERINGENS LØFT AF VEDERLAG SKAL TILFALDE BYRÅDSMEDLEMMER

Sammen med størstedelen af landets øvrige kommuner står byrådets nyvalgte medlemmer til et løft i vederlaget. Borgmester fremhæver, at det højere vederlag ikke bare skal tilfalde borgmesteren selv.

Et højere vederlag for det politiske arbejde skal tilfalde alle byrådets medlemmer – ikke bare borgmesteren selv.

Det mener borgmester Anders Gerner Frost (NG), som på det kommende møde i økonomiudvalg og byråd lægger op til at følge en stor del af landets kommuner.

Sidste år hævede det daværende byråd alene borgmesterens løn. Men det er uretfærdigt, fordi de menige byrådsmedlemmer, og især formændene for de politiske udvalg, bruger lang tid på at forberede møderne og sætte sig ind i de ofte komplicerede sager, så det går ud over det almindelige arbejde, mener den nye borgmester.

”Jeg mener, det er helt skævt bare at hæve borgmesterens løn. De menige medlemmer af byrådet har en så stor arbejdsbyrde med det politiske arbejde, at det går ud over deres almindelige arbejde – og det skal de selvfølgelig kompenseres for,” siger borgmester Anders Gerner Frost.

Regeringens løft

Det er regeringen, som har givet landets kommuner mulighed for at løfte vederlaget for de folkevalgte i kommunerne. Den mulighed har flere øvrige nordsjællandske kommuner, fx Frederikssund, Helsingør og Fredensborg, taget.

I Gribskov Kommune blev borgmesterens løn hævet sidste år – men uden at det øvrige byråd fik et løft i vederlaget.

Og det er netop den skævhed, som borgmester Anders Gerner Frost nu vil gøre op med.

“Hvis man ønsker tydelig politisk ledelse – og det gør jeg – så skal alle byrådsmedlemmer kunne bruge tiden på at sætte sig ind i sagerne. Det er også vigtigt, at byrådsmedlemmer og særligt udvalgsformænd er tilgængelige overfor borgerne. Det har altid været sådan, at udvalgsformænd bruger meget mere tid i byrådsarbejdet og derfor får et højere vederlag og de er ofte nødsaget til at have aftaler med deres arbejdsgivere om fleksibilitet, som helt klart går udover deres egen mulighed for at oppebære den løn, de ellers kunne opnå. Derfor finder jeg det rimeligt, at vi løfter byrådsmedlemmernes vederlag, som regeringen har givet mulighed for,” siger Anders Gerner Frost.

Fakta

Det er i forbindelse med en ny såkaldt styrelsesvedtægt, som fastlægger rammerne for byrådets arbejde, at vederlag til byrådsmedlemmerne er aktuelt. Med den nye vedtægt oprettes nye politiske udvalg, andre udvalg nedlægges, osv.

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.