Byrådet skal holde temamøder i og med lokalsamfundene

Byrådet skal holde temamøder i og med lokalsamfundene

Arkivfoto

Borgmester Anders Gerner Frost ønsker, at byrådet i løbet af de næste år holder en række temamøderrundt om i kommunen. Temamøderne skal planlægges sammen med det lokalsamfund som mødet holdes i, så de er med til at sætte dagsordenen for hvad der skal tales om. Borgmesteren har bedt administrationen komme med forslag til hvordan det kan gøres. Dette forslag skal byrådet behandle på mødet den 16 april.

Anders Gerner Frost

Borgmester Anders Gerner Frost fortæller:

”Det er vigtigt for mig som borgmester, at vi er i tæt dialog med borgerne og hører hvad de er optaget af. Vi skal have dialog på mange forskellige måder. I flertalsgruppen har vi blandt andet talt om, at rykke nogle af vores møder ud i lokalsamfundene og invitere lokalsamfundene til at være med til at bestemme, hvad vi skal have dialog om. Jeg forestiller mig en række temamøder, som i løbet af den her byrådsperiode afholdes rundt omkring i lokalsamfundene, både de større og de mindre lokalsamfund. Vi kan på møderne tale om de planer byrådet har og ikke mindst høre hvad lokalsamfundene er optaget af og hvad de har af ønsker og forhåbninger til fremtiden – og hvordan vi sammen kan arbejde på at realisere dem.”

Alle borgere vil være velkomne til temamøderne. Lokalråd, borgerforeninger, repræsentanter fra de lokale idrætsforeninger samt repræsentanter for andre relevante foreninger, vil særligt blive opfordrettil at være med til at sætte dagsordenen for mødet. Møderne skal afholdes i forsamlingshuse, medborgerhuse, selvejende haller, skoler, kulturinstitutioner og lignende.

Møderne kan afholdes i

 • Annisse/Gammel Annisse
 • Blistrup
 • Esrum/Esbønderup
 • GillelejeP
 • Græsted
 • Helsinge
 • Mårum/Kagerup
 • Ramløse
 • Søborg
 • Tisvilde/Tisvildeleje
 • Valby
 • Vejby

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.